จาง อี้โหมว กล่าวถึงพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาว “ปักกิ่มเกมส์” ครั้งนี้ แตกต่างจากพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อน ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหลวงของจีนเช่นกัน เมื่อปี 2551 ที่ในเวลานั้นมุ่งบอกเล่าถึงอดีต ประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองมายาวนาน 5,000 ปี ของจีน ซึ่งแสดงถึงความปรารถนาของจีน ที่จะเปิดประตูต้อนรับให้ชาวโลกเข้าใจความเป็นจีน

อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เขามองว่า สถานะของจีนในเวทีโลกเป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องการจึงเป็นการเปิดกว้างมากขึ้น และส่งสารแก่โลก ว่าเราควรร่วมมือกัน

“ผมคิดว่ามุมมองในพิธีเปิดหลาย ๆ ประการ ได้เปลี่ยนจาก ‘ฉัน’ มาสู่ ‘เรา’ และเราไม่ควรตัดสินแนวคิดของพิธีเปิดผ่านการแสดงเพียงไม่กี่รายการ ไม่ว่าการแสดงนั้นจะสนุกหรือไม่ เพราะมโนทัศน์ที่ใหญ่ที่สุดคือ ‘พวกเราคือหนึ่งเดียว’ ซึ่งแสดงถึงโลกทัศน์ของชาวจีน ชาวจีนไม่ต่างกันกับทุกคนบนโลกนี้ ที่มีความจริงใจ มีน้ำใจ เปี่ยมด้วยความรัก และโรแมนติก เราต่างหวังว่าทุกคนจะมีความสุข”

“ผมคิดว่านี่คือแนวคิดที่เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้ตั้งแต่นาทีแรกไปจนถึงนาทีสุดท้ายของพิธีเปิดการแข่งขัน” เขากล่าวทิ้งท้าย