กระทรวงสาธารณสุขของเอกวาดอร์ประกาศว่า นับจากนี้เป็นต้นไป ประชาชนในประเทศซึ่งมีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ครบตามเงื่อนไขของวัคซีนแต่ละชนิด “เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพ” จากเชื้อไวรัสโคโรนา เนื่องจากวัคซีนช่วยบรรเทาความเสี่ยงของการป่วยหนัก การต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต

ทั้งนี้ รัฐบาลเอกวาดอร์ยืนยัน มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศ ที่ระบุว่า รัฐต้องคุ้มครองด้านสุขภาพของพลเมือง ด้วยหลักประกันซึ่งมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวยกเว้นให้เฉพาะ ผู้ที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งต้องมีหลักฐานยืนยันทางการแพทย์ด้วย

ปัจจุบัน 77.2% ของประชากรเอกวาดอร์ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 5 ปี หรือคิดเป็นจำนวนประมาณ 12.4 ล้านคน ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบแล้ว โดยวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานในเอกวาดอร์แล้ว ได้แก่ “ไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค” “แอสตราเซเนกา/ออกซฟอร์ด” “สปุตนิก วี” “ซิโนแวค” และ “แคนซิโน”

ขณะที่นับตั้งแต่เผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อต้นปีที่แล้ว เอกวาดอร์มีผู้ป่วยสะสมจากโรคนี้มากกว่า 537,000 คน และเสียชีวิตแล้วประมาณ 33,600 ราย